Användningsromåde «Accu-Power» serien

Trädgårdsodling och Landskapsarkitektur

Vanligtvis mindre områden för växtskydd. REB 15 med 3,0 bar arbetstryck och en arbetstid på mer än fyra timmar är mestadels tillräcklig.

Underhåll av idrottsplatser och golfbanor

För ogräsmedel rekommenderas REX 15. Den har en arbetstid på mer än 10 timmar. För mindre områden rekommenderar vi REC 15.

Plantskolor, fruktodlingar och vinodlingar

REX 15 med sin rörelsefrihet och höga tryck på 10 bar ger lång räckvidd och djup penetration mellan bladen.

Odlingar av blommor och prydnadsväxter

För växtskyddsspridning på små växter behövs längre spraytider med lägre tryck. Då är REC 15 med tolv timmar arbetstid lämplig.

Växtodlingar och grönsaksodlingar

Stora mängder vätska och lång spraytid krävs. Därför rekommenderas den batteridrivna trycksprutan på hjul
A 50 med sin tank på 50 liter och mer än 14 timmars arbetstid. För större områden är de två batteridrivna kärrsprutorna A 75 och A130 lämpliga. På större tankar kan pumpstationen BM 1035 anslutas.

Skadedjurskontroll och fastighetsförvaltning

För användning inomhus är det viktigt att arbeta tyst och utan avgaser. För mindre ytor är REA 15 (max 3 bar) idealisk. REC 15 (max 6 bar) skiljer sig åt med sin fina spraybild och dess längre arbetstid.