Vill du ha en gratis demonstration av AS 1200?

Att skydda växter får en ny definition tack vare sprayning i en luftström med tryckstyrd vätsketillförsel. Den nya tekniken från Birchmeier för alla arbetsområden.

Tack vare varierande luftflöde och trycksatt spraybild kan stora sprutavstånd uppnås med minimal förlust av spraymedel (ytterligare information om produkten).

Vill du ha en gratis demonstration av luftassisterad sprayteknologi?

Vänligen kontakta oss
(0485 12050 eller info@aspergo.se)