Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig i den mening som avses i dataskyddslagstiftningen, i synnerhet EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), är:

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz
Telefon +41 56 485 81 81
Fax +41 56 485 81 82
E-post: info@birchmeier.com

Dina rättigheter som registrerad

Du kan när som helst utöva följande rättigheter genom att kontakta vårt Dataskyddsombud under de angivna kontaktuppgifterna för att:

 • få tillgång till och information om dina uppgifter som vi lagrar och behandlar,
 • kräva rättelse av felaktiga personuppgifter,
 • begära radering av dina uppgifter som vi lagrar,
 • kräva begränsning av databehandling om lagstadgade skyldigheter innebär att vi inte får radera dina uppgifter,
 • invända mot vår behandling av dina uppgifter och
 • kräva dataportabilitet om du har samtyckt till behandling av dina uppgifter eller har ingått ett avtal med oss.

Om du har gett oss ditt samtycke kan du när som helst återkalla det med verkan för framtiden.

Du kan när som helst lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet som ansvarar för dig. Den tillsynsmyndighet som ansvarar för dig beror på var du har din vanliga vistelseort eller din arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen inträffade. Du hittar en lista över tillsynsmyndigheterna (för den privata sektorn) och deras adresser på https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Ändamål med den personuppgiftsansvariges och tredje parts behandling av uppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Dina personuppgifter överförs inte till tredje part för andra ändamål än de som anges. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om:

  • du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till att göra det,
  • behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig,
  • behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse,
  • o behandlingen är nödvändig för att skydda legitima intressen och det finns ingen anledning att anta att du har övervägande legitima intressen av att dina uppgifter inte lämnas ut.

   Registrering av allmän information när du besöker vår webbplats

   När du besöker vår webbplats samlas information av allmän karaktär automatiskt in via en cookie. Denna information (serverloggfiler) inkluderar till exempel typen av webbläsare, det operativsystem som används, domännamnet för din Internetleverantör och liknande. Ingen av dessa uppgifter kan spåras tillbaka till dig som person.

   Denna information är nödvändig ur teknisk synvinkel för att tillhandahålla det webbplatsinnehåll som du begär korrekt och måste genereras när du använder Internet. Uppgifterna behandlas i synnerhet för följande ändamål:

  • Säkerställa att en anslutning till webbplatsen upprättas utan problem.
  • Säkerställa att vår webbplats kan användas smidigt.
  • Analysera systemets säkerhet och stabilitet.
  • För andra administrativa ändamål.

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse som en del av de ovan nämnda syftena för insamling av uppgifterna. Vi använder inte dina uppgifter så att de kan spåras tillbaka till dig som person. Mottagare av uppgifterna är endast den personuppgiftsansvarige och, i förekommande fall, personuppgiftsbiträdet.

I förekommande fall utvärderar vi denna typ av anonym information statistiskt för att optimera vår webbplats och tekniken bakom den.

Cookies

Som många andra webbplatser använder även vår webbplats cookies. Cookies är små textfiler som överförs från en webbplatsserver till din hårddisk. Det ger oss automatiskt specifika uppgifter som din IP-adress, den webbläsare du använder, ditt operativsystem och din internetanslutning.

Cookies kan inte användas för att starta program eller överföra virus till en dator. Vi kan använda informationen i cookies för att göra det lättare för dig att surfa och för att se till att våra webbsidor visas korrekt.

Under inga omständigheter kommer vi att vidarebefordra de uppgifter vi registrerar till tredje part eller koppla dem till personuppgifter utan ditt samtycke.

Självklart kan du även använda vår webbplats utan cookies. Webbläsare är vanligtvis inställda på att acceptera cookies. I allmänhet kan du när som helst inaktivera användningen av cookies med hjälp av inställningarna i din webbläsare. Använd hjälpfunktionerna i din webbläsare för att ta reda på hur du ändrar dessa inställningar. Observera att enskilda funktioner på vår webbplats eventuellt inte fungerar om du har avaktiverat användningen av cookies.

Registrering på vår webbplats

Behandlingens art och syfte:

För registrering på vår webbplats behöver vi vissa personuppgifter, som överförs till oss via en inmatningsmask.
Vi och våra säljpartner använder dessa uppgifter för att fullgöra det ingångna avtalsförhållandet. Dina uppgifter kommer också att användas för kundvård, marknadsföring, för att kontakta dig samt för reklam som är skräddarsydd för dig och för att anpassa den till dina behov.

Rättslig grund:

Behandlingen av de uppgifter som anges under registreringen baseras på användarens samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO).

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som orderbehandlare för drift och underhåll av vår webbplats. Vi vidarebefordrar endast uppgifter till tredjepartsföretag (försäljningspartner) om detta är nödvändigt för att uppfylla det överenskomna syftet.

Lagringsperiod:

Uppgifter kommer endast att behandlas i detta sammanhang så länge som motsvarande samtycke finns tillgängligt.

Bestämmelse som är obligatorisk eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt och baseras enbart på ditt samtycke. Utan att lämna dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till vårt erbjudna innehåll.

SSL-kryptering

Vi använder de senaste krypteringsmetoderna (t.ex. SSL) via HTTPS för att skydda säkerheten för dina uppgifter under överföringen.

Kommentarsfunktion

Om användare lämnar kommentarer på vår webbplats, sparas inte bara själva kommentarerna utan även tidpunkten då de skapades och det användarnamn som tidigare valts av besökaren på webbplatsen. Detta är för vårt eget skydd eftersom vi kan åtalas för olagligt innehåll på vår webbplats även om detta innehåll har skapats av användare.

Nyhetsbrev

Om du har gett ditt uttryckliga samtycke skickar vi regelbundet vårt nyhetsbrev eller liknande information via e-post till den e-postadress du har angett.

Du behöver bara uppge din e-postadress för att få nyhetsbrevet. När du prenumererar på vårt nyhetsbrev används de uppgifter du lämnar endast för detta ändamål. Prenumeranter kan också meddelas via e-post om omständigheter som är relevanta för tjänsten eller registreringen (t.ex. ändringar i utskick av nyhetsbrev eller tekniska frågor).

Vi kräver en giltig e-postadress för att din registrering ska vara effektiv. Vi använder metoden för dubbel anmälan för att verifiera att ägaren till en e-postadress verkligen är den person som registrerar sig. Som en del av detta loggar vi beställning av nyhetsbrevet, utskick av ett bekräftelsemejl och mottagande av det begärda svaret. Inga ytterligare uppgifter samlas in. Uppgifterna används endast för att skicka nyhetsbrevet och vidarebefordras inte till tredje part.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter och användning av dem för att skicka nyhetsbrevet. En länk för att göra det finns i varje nyhetsbrev. Du kan också när som helst avsluta prenumerationen direkt på denna webbplats och begära det genom att kontakta oss under kontaktuppgifterna i slutet av denna Integritetspolicy.

Kontakt

Om du kontaktar oss med frågor, oavsett typ, via e-post, chatt eller kontaktformulär, ger du oss ditt frivilliga samtycke till att använda uppgifterna i syfte att kontakta dig. En giltig e-postadress måste anges för detta. Det används för att tilldela förfrågan och därefter svara på den. Ytterligare uppgifter kan tillhandahållas som tillval. De uppgifter du lämnar lagras i syfte att hantera din begäran och eventuella frågor som svar på den. När din begäran har behandlats raderas personuppgifterna automatiskt.

Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, vilket är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc (nedan kallad: Google). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, vilket är textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Generellt sett överförs den information om din användning av denna webbplats som genereras av cookien till en av Googles servrar i USA och lagras där. När IP-anonymisering är aktiverad på dessa webbplatser förkortas din IP-adress i förväg av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information på webbplatsoperatörens vägnar för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplats- och Internetanvändning för webbplatsoperatören. Den IP-adress som tillhandahålls av din webbläsare för Google Analytics ska inte kopplas till andra uppgifter som innehas av Google.

Syftet med databehandlingen är att analysera användningen av webbplatsen och att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen. Ytterligare relaterade tjänster ska sedan tillhandahållas på grundval av användningen av webbplatsen och Internet. Uppgifterna behandlas på grundval av webbplatsoperatörens legitima intressen.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra en lämplig inställning i din webbläsares programvara. Vi måste dock påpeka att om du gör det kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan också förhindra att Google registrerar de uppgifter om din användning av webbplatsen som genereras av cookien (inklusive din IP-adress) och bearbetar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsarinsticksprogram som finns tillgängligt via följande länk: Webbläsartillägg för inaktivering av Google Analytics..

Förutom eller som ett alternativ till webbläsartillägget kan du förhindra spårning av Google Analytics på vår webbplats genom att klicka på den här länken. En avanmälningscookie kommer då att installeras på din enhet. Förutsatt att cookien förblir installerad i din webbläsare kommer detta att förhindra att data samlas in av Google Analytics för denna webbplats och för denna webbläsare i framtiden.

Användning av Google Maps

Denna webbplats använder Google Maps API för att presentera geografisk information visuellt. När Google Maps används samlar Google också in, bearbetar och använder data om besökarnas användning av kartfunktionerna. se Googles Integritetspolicy för mer information om databehandling av Google. Där kan du också ändra dina inställningar för skydd av personuppgifter i säkerhetscentret.

Detaljerade instruktioner om hur du hanterar dina egna data i samband med Google-produkter hittar du här.

Inbäddade YouTube-videor

På vissa av våra webbplatser bäddar vi in YouTube-videor. Operatören av insticksprogrammen är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker en sida som har ett YouTube-insticksprogram upprättas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube får information om vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube koppla ditt surfbeteende till dig personligen. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto i förväg.

Om en YouTube-video startas använder leverantören cookies för att samla in information om användarens beteende.

Om du har inaktiverat lagring av cookies för Google Ads-programmet kan du förvänta dig att sådana cookies inte används när du tittar på YouTube-videor. YouTube sparar dock icke-personlig användningsinformation i andra cookies. Om du vill förhindra detta måste du blockera lagring av cookies i din webbläsare.

Mer information om dataskydd på YouTube hittar du i dess Integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Ändringar av våra bestämmelser om dataskydd

Vi förbehåller oss rätten att anpassa denna Integritetspolicy så att den alltid uppfyller de senaste lagkraven eller för att återspegla ändringar av våra tjänster i Integritetspolicyn, t.ex. när vi lanserar nya tjänster. Den nya Integritetspolicyn kommer då att gälla när du besöker vår webbplats igen.

Skicka frågor till dataskyddsombudet

Om du har frågor om dataskydd kan du skicka ett e-postmeddelande till oss eller direkt kontakta den person som ansvarar för dataskydd i vår organisation:

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz
Telefon +41 56 485 81 81
Fax +41 56 485 81 82
E-post info@birchmeier.com

Denna Integritetspolicy har skapats med hjälp av integritetspolicygeneratorn från activeMind AG.