Avtryck

Utgivare

Aspergo AB
Hammarvägen 10
38735 BORGHOLM

Telefon: +46 485 12050
Fax: +46 485 12860
E-Mail: info@aspergo.se

VD: Andreas Bergland

Webutvecklare

Deskall Kommunikation
CH-4663 Aarburg
deskall.ch

Internetagentur iqual
CH-3018 Bern
www.iqual.ch

 

Ansvarsfriskrivning

Innehållet på webbplatsen

Att titta och läsa på webbplatsen ger inte upphov till ett tjänsteavtal mellan leverantören, företaget Birchmeier Sprühtechnik AG, och användaren. Birchmeier Sprühtechnik AG kan inte garantera att innehållet på webbplatsen är korrekt, fullständig och aktuell. Alla som använder information som publiceras på webbplatsen gör det på egen risk. Ett undantag här är ansvar för en del av företagets X för grov vårdslöshet och fel i enlighet med Art. 100 i Swiss Code of Obligations (OR).

På Birchmeier Sprühtechnik AG webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Operatörerna av de länkade webbplatserna är ansvarig för deras innehåll. Birchmeier Sprühtechnik AG har inget inflytande över den nuvarande och framtida utformning eller innehållet i de länkade webbplatserna. Att det finns en länk betyder inte att Birchmeier Sprühtechnik AG överensstämmer med innehållet i de länkade webbplatser i varje enskilt fall.

Birchmeier Sprühtechnik AG kontrollerar regelbundet att de länkade webbplatser är lagliga och uppdaterade. Det är dock inte möjligt att kontrollera de länkade webbplatser på en permanent basis. I händelse av att olagligt innehåll eller en uppgift som inte är aktuell bör dock visas på ett av de länkade webbplatserna tar Birchmeier Sprühtechnik AG inget ansvar. Om Birchmeier Sprühtechnik AG blir medvetna om tvivelaktigt innehåll på en länkad webbplats, ska den ta bort  länken omedelbart. Företag X är alltid glada över att få information i detta avseende.

Dataskydds deklaration för användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ( "Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och gör att en analys av din användning av webbplatsen. Generellt sett uppgifter om din användning av denna webbplats genereras av sådan cookie överförs till en av Googles servrar i USA och lagras där. I händelse av att IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats, kommer din IP-adress förkortas i förväg av Google inom medlemsländerna i Europeiska unionen eller i andra Europeiska ekonomiska samarbetsområdet medlemsländerna.

Endast i undantagsfall kommer hela IP-adress överförs till en av Googles servrar i USA och förkortas där. Google ska använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter om webbplats aktiviteter för webbsidan och att tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med webbplatsen och användningen av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje part om detta följer av lag eller om tredje part behandlar dessa data på uppdrag av Google. IP-adress som din webbläsare för att Google Analytics ska inte vara kopplad till andra data som Google innehar.

Genom att konfigurera din webbläsare följaktligen kan du förhindra webbläsaren att installera cookies. Men vill vi påpeka att i det här fallet inte kan använda alla eller alla funktioner som erbjuds av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats, godkänner du uppgifter om dig själv som samlats in av Google bearbetas på det sätt som beskrivs ovan och för det ändamål som beskrivs ovan.

Upphovsrätt

Innehållet i Birchmeier Sprühtechnik AG webbplats är föremål för schweizisk upphovsrätt. Det får inte reproduceras, redigeras, översättas, sparas eller återges (text, bild, video, ljud) i databaser eller andra elektroniska medier och system utan skriftligt tillstånd från Birchmeier Sprühtechnik AG eller upphovsrättsinnehavarna för en specifik publikation. Citat kan användas utan samtycke, om uppgifter om källan anges.

Skriftligt tillstånd måste erhållas för att placera en länk till Birchmeier Sprühtechnik AG webbplats.

 Den som vill använda innehållet eller annan information, t.ex. i tryckt media, för reklamändamål måste också få skriftligt tillstånd. Användning av Birchmeier Sprühtechnik AG webbplats på detta sätt annat uttryckligen förbjudet.