Rekommenderade Birchmeiersprutor för desinfektion

Coronavirus är mycket aktuellt. Vid ett lokalt utbrott eller som ett förebyggande skydd används ett lämpligt desinfektionsmedel för att desinficera det drabbade området för att förhindra eller åtminstone begränsa spridningen av viruset. I de flesta fall appliceras de olika desinfektionsmedlen med hjälp av trycksprutor. Som schweizisk tillverkare av trycksprutor har vi ett brett utbud av sprayutrustning. Vi har även specialutrustning i olika storlekar och material för applicering av desinfektionsmedel mot djursjukdomar.

Desinfecta +
(0.5 liters sprayflaska - lämplig för desinfektion)

Spray-Matic 1.25 P
(1.5 liters tryckspruta - specialversion med plastmunstycke)

Astro 5
(5 liters tryckspruta)

Rondo-Matic 5
(5 liters tryckspruta)
även: Rondo-Matic 5 P och Rondo-Matic 5 E

Clean-Matic 5 P / Clean-Matic 5 E
(5 liters tryckspruta med flatstrålemunstycke)

RPD 15
(15 liters ryggspruta, effektiv för större områden)

REB 15 DC1
(15 liters batteridriven ryggspruta, effektiv för större områden)

REC 15 DC1
(15 liters batteridriven ryggspruta med specialmunstycke, effektiv för större områden)