Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om våra produkter.

Vad kan Birchmeiers produkter användas för?

Våra tryck- och skumsprutor, bränsledunkar och spridare är lämpliga för professionellt och privat bruk (hem och trädgård, bil etc.). De kan också användas i en mängd olika andra områden, t.ex. industri, hygien, rengöring, fastighetsservice, konstruktion, jordbruk och skogsbruk, skadedjursbekämpning, bilindustrin och många fler.

Var kan jag köpa Birchmeier-produkter?

Våra produkter är tillgängliga från grossister, specialbutiker , varuhus, plantskolor, byggvaruhus, motorbutiker, järnhandlare eller onlinebutiker som drivs av våra återförsäljare.

Vilken tryck- eller skumspruta behöver jag för vilket jobb?

Vår online produktväljare hjälper dig att hitta rätt produkt beroende på applikation och dina behov (t ex effekt, kemikaliebeständighet , storlek eller tillbehör). Tekniska data, information vid användning av en produkt för första gången, uppgifter om funktioner, bruksanvisningar och mer finns på de relevanta produktsidorna . Ytterligare information och råd är också tillgänglig från våra Birchmeier-återförsäljare.

Vilka tillbehör finns för Birchmeier-produkter?

Vårt breda utbud av praktiska tillbehör är anpassad till en mängd olika produktapplikationer . De omfattar munstycken i olika material och konstruktioner, ventiler, spraybommar och huvar, praktiska förlängningar och teleskopiska rör, speciella konstantflödesventiler och även böjda, dubbla och vridbara munstyckshållare. Du hittar matchande tillbehör på relevanta produktsidor på denna webbplats.

Var kan jag få tag på reservdelar?

Från din Birchmeier-återförsäljare. Du hittar reservdelar till de aktuella produkterna i produktväljaren. Du kan skriva ut information om de nödvändiga delarna och sedan köpa dem från Birchmeier-återförsäljare. Du kan också beställa några delar som är slut.

Finns det reservdelar till äldre produkter också?

Ja, reservdelar och slitdelar för våra produkter finns tillgängliga upp till 10 år efter att en produkt har upphört.

Var kan jag få en Birchmeier-produkt reparerad?

Antingen via din återförsäljare eller på vår serviceverkstad hos Aspergo AB, Borgholm

Hur ofta behöver jag rengöra min tryckspruta?

Våra produkter är utformade för att vara hållbara, robusta och resistenta mot kemikalier. I de flesta fall, är de lätta att använda och rengöra. I vissa fall (t ex vid användning av bekämpningsmedel och konstgödsel, kemikalier etc.), måste de rengöras noggrant och underhållas efter varje användning. Var noga med att följa bruksanvisningen . Kontrollera din tryckspruta regelbundet för att säkerställa att allt är i sin ordning. Behållaren, slangar, packningar och andra komponenter kan åldras beroende på hur den används. Regelbundet underhåll och utbyte av delar är viktiga för att garantera en säker, tillförlitlig drift. För att ta reda på mer, se våra "Tips och tricks" . Mer information finns i produktinformationen eller från din återförsäljare. Observera även anvisningarna från tillverkaren av spraymedlet och kemikalierna.

Hur mäter jag rätt mängd spraymedel (t ex bekämpningsmedel)?

Var noga med att följa bruksanvisningen från tillverkaren av spraymedlet. För ytterligare information, se "Tips och tricks" . Där hittar du också en omvandlingstabell.

Vad gör jag med eventuell kvarvarande vätska?

Blanda endast den mängd du behöver. Om du ändå får någon vätska över så kassera den enligt tillverkarens anvisningar. Det är bättre att använda upp bekämpningsmedel genom besprutning snarare än att hälla ut dem någonstans. Under inga omständigheter får den kvarvarande vätskan hällas ut i avlopp eller vattendrag. Det kan vara möjligt att spara eventuell kvarvarande vätska till nästa gång. Men du bör också tänka på att utspädda kemikalier kan ha en begränsad hållbarhetstid. Många kemikalier blir ineffektiva efter bara några timmar. För mer information, se våra "Tips och tricks" .

Behöver jag skyddskläder / skyddsmask vid sprayning?

Ångor, stänk eller kontakt med huden kan vara skadligt. Du bör därför vara noga med att iaktta varningar på förpackningen! Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av kemikalier.

Lämpar sig Birchmeier-sprutor för ekologisk växtvård också?

Ja, de är mycket lämpliga. Organiska spraymedel, olika lösningar och te som du har blandat själv kan appliceras med lämplig spruta. Vänligen blanda aldrig lösningar etc. i själva sprutan eftersom det kan skada den. Du bör också späda spraymedlet i en separat behållare. För att undvika igensättning , alltid filtrera alltid lösningar eller sprutmedel noggrant. En speciell filterpåse för organiska lösningar finns tillgänglig för Flox, Iris, Senior, RPD och REC ryggsprutor .

Vilken är den bästa behandlingen för att utrota ogräs?

Ogräsbehandlingar är mest effektiva om medlet appliceras när växterna är aktivt växande. Se till att lösningen inte tvättas bort av regn eller bevattningssystem de närmaste 24 timmarna. Till skillnad från med att använda en vattenkanna , säkerställer sprutning att fina droppar fastnar på ogräset, vilket gör ogräsmedlet effektivare. Besprutning minskar också de skadliga effekterna på marken.
Beroende på användningsområde , använd en sprayhuv och arbeta alltid med ett lågt tryck! Detta ger större droppar och minskar oönskat spridande. Rekommenderade sprutor: Se "Tips och tricks" del av denna webbplats.

Hur beräknar jag rätt koncentration?

Du hittar en omvandlingstabell i våra "Tips och tricks" . Observera även produktinformationen på spraymedelsförpackningen.